Covid

Onze Covid-19 maatregelen

Bedrijven moeten blijven draaien. De mensen moeten zo veel mogelijk van thuis uit werken.

Hierdoor blijft de noodzaak dat alle ICT en computer apparatuur probleemloos moet blijven draaien. Iedereen moet uitgerust worden met de meest geschikte middelen om te kunnen blijven doorwerken. Op het werk EN thuis.

Het is dus cruciaal dat we u als klant moeten kunnen blijven ondersteunen.

Bij Azerty Computer worden alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen om een zo veilig mogelijke werkomgeving te hebben. Zowel bij ons, als bij u (thuis/bedrijf) bij een interventie of bezoek ter plaatse. 

Dit kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de situatie. Hieronder een opsomming van de maatregelen die we nemen. Voor uw veiligheid…. en de onze.

Bij aankoop of indien u informatie zoekt zullen we zoveel mogelijk via email of telefonisch werken. Wenst u toch langs te komen? Dat kan via een afspraak en de algemeen geldende Corona regels (mondmasker, afstand indien mogelijk, …)

Ondersteuning vanop afstand

Is het mogelijk om u te ondersteunen vanop afstand? Dan geniet dit onze voorkeur.

Alles wat we kunnen doen zullen we contactloos proberen uit te voeren. Bijvoorbeeld via onze Teamviewer tool die ons toelaat – met uw toestemming – uw computer vanop afstand over te nemen.

Logo Azerty Computer

UW bezoek bij ons

U wenst langs te komen bij ons? Dat kan op afspraak. We nemen alle voorzorgsmaatrelen in acht. Kom bij voorkeur alleen. Beide partijen dragen een mondmasker. Wij gebruiken handschoenen. Deze zijn ook ter beschikking voor de bezoeker indien gewenst. Handgel is aanwezig en word bij het eerste contact gebruikt. Ook sporadisch tussendoor gebruiken we handgel. 

Ons bezoek bij u thuis of op uw bedrijf

Indien een te lange aanwezigheid vermoed word voor een technische interventie, dan zal gevraagd worden het materiaal mee te nemen voor nazicht in de winkel.

Soms wenst de klant enkel een ophaling. Dit is prima.

Soms kan het zijn dat we bij korte interventies of bij noodzakelijk installaties en leveringen, niet anders kunnen dan ter plaatse bij u thuis of op het bedrijf de werken uit te voeren.

Beide partijen dragen een mondmasker. Wij gebruiken handschoenen. Indien handgel ter beschikking word gesteld, dan zal deze gebruikt worden.

We houden indien mogelijk zoveel mogelijk afstand.

Wij wassen vooraf bij het binnengaan in de wagen onze handen met handgel en doen handschoenen aan. Direct daarna wassen we ook de handen MET de handschoenen.

 


Scroll to Top